Regulamin

REGULAMIN

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Wynajęcie domu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Dom wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 15:30 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:30 dnia następnego. Minimalny pobyt to 2 doby.
 2. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 3. Płatność za pobyt uiszczana jest GOTÓWKĄ podczas zameldowania.
 4. Podczas przekazania kluczy Gość otrzymuje instrukcję dotyczącą obsługi wybranych sprzętów wyposażenia domu i elementów jego infrastruktury. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego stanu i potwierdza oddanie domu do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa. Gość powinien zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Śniadanie w koszyku jest dostarczane przed drzwi o godz. 9.00.
 6. Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Każdy przypadek jego nieprzestrzegania, załączenia czujnika dymu będzie równoznaczny z nałożeniem kary w wysokości 1000zł.
 7. W pokoju nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji i zameldowania.
 8. Dom nie może być udostępniany ani podnajmowany osobom trzecim.
 9. Pobyt zwierząt w domu jest niedozwolony.
 10. Do dyspozycji Gości są ręczniki i pościel (komplet na pobyt).
 11. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 7.00.
 12. Gospodarze w czasie pobytu Gości nie wchodzą do wynajętego domu, poza przypadkami zauważenia zagrożeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu obiektu.
 13. W sytuacji, gdy Gość narusza spokój, nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad i norm współżycia społecznego, Gospodarz zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 14. Organizowanie imprez towarzyskich jest zabronione. Osoby niebędące Gośćmi Na Baśniowej nie mogą przebywać wewnątrz budynku.
 15. Pozostawione przez Gościa rzeczy, mogą zostać odesłane, po przesłaniu Gospodarzom opłaconej etykiety niezbędnej do nadania przesyłki.
 16. W domu, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem domu i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 17. Każdorazowe opuszczenie domu wymaga jego zamknięcia wraz z oknami i bramą wjazdową. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domu rzeczy znajdujących się na jego wyposażeniu.
 18. Prosimy o dbanie o dom, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 19. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste Gości ani skradzione w przypadku włamania.
 20. Za zgubienie kluczy do domu, pilota do bramy (lub jego zniszczenie) Gość ponosi opłatę w wysokości 250 PLN.
 21. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Gospodarzy, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 22. W obiekcie i jego otoczeniu obowiązuje zakaz używania petard i fajerwerków.